สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์195,917.98112,317.2642.7 %5.05,511.00851.0584.6 %5.0
รวม 195,918 112,317 42.67 % 5,511 851 84.56 %