กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน180,313.81155,244.4813.9 %5.06,861.726,030.5312.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,692.616,720.0042.5 %5.01,720.45209.0087.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)10,441.175,501.0047.3 %5.0814.94164.2379.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,406.773,065.1910.0 %5.0987.34144.4085.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,882.434,658.0040.9 %5.01,520.73433.3471.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,987.30574.0080.8 %5.0681.63222.1267.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,156.611,224.3061.2 %5.0497.1669.7886.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,647.19600.0077.3 %5.0456.82110.2075.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,730.44983.0064.0 %5.0362.46636.46-75.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี4,221.461,258.0070.2 %5.0660.65104.6984.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท3,115.601,066.0065.8 %5.0366.46108.7570.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,637.57894.0091.6 %5.0691.141.0099.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,654.21766.0071.1 %5.01,086.91772.0229.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง3,063.521,000.0067.4 %5.0729.81367.0749.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์3,224.131,142.0064.6 %5.0699.5647.5193.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,911.83379.0087.0 %5.0591.63181.3069.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,755.99862.0068.7 %5.0592.9664.2389.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,983.87795.9073.3 %5.0751.67174.7476.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,816.43485.0082.8 %5.0719.44239.4066.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี3,102.12504.0083.8 %5.0711.3457.5791.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์3,217.451,419.6055.9 %5.0861.98194.3877.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,994.69384.0090.4 %5.01,008.0799.7590.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,330.981,569.0032.7 %5.0587.11165.9971.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,714.94445.8083.6 %5.0487.4613.4797.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,884.251,193.0058.6 %5.0685.78180.2573.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,959.981,360.0054.1 %5.0570.190.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี3,059.671,054.8365.5 %5.0561.3954.7090.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,545.47782.0077.9 %5.0618.22206.1966.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่3,040.00737.0075.8 %5.0825.0357.0093.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,810.432,224.6571.5 %5.0416.90206.9450.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต3,102.091,141.8063.2 %5.0434.88115.7573.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,087.621,136.0063.2 %5.0596.45115.9080.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,737.00312.2488.6 %5.0757.88173.7077.1 %5.0
รวม 311,230 201,482 35.26 % 29,916 11,723 60.81 %