กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 155,215.7899,658.3635.8 %5.05,607.93574.7389.8 %5.0
รวม 155,216 99,658 35.79 % 5,608 575 89.75 %