กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ217,912.41203,640.666.5 %3.06,183.241,138.7781.6 %5.0
รวม 217,912 203,641 6.55 % 6,183 1,139 81.58 %