กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 559,976.44471,261.0015.8 %5.012,333.397,101.0042.4 %5.0
รวม 559,976 471,261 15.84 % 12,333 7,101 42.42 %