กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 234,978.97130,546.2144.4 %5.07,011.803,824.4545.5 %5.0
รวม 234,979 130,546 44.44 % 7,012 3,824 45.46 %