กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย180,527.03149,000.0017.5 %5.06,614.721,985.5870.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,786.119,678.0024.3 %5.01,882.83488.2674.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,573.449,959.0020.8 %5.02,045.991,647.1119.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท15,644.1017,356.00-10.9 %0.01,679.66593.7564.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,961.018,993.9924.8 %5.01,037.29581.4044.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,702.238,860.0035.3 %5.01,455.42413.2571.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,371.5516,482.97-14.7 %0.01,658.25522.5068.5 %5.0
รวม 261,565 220,330 15.76 % 16,374 6,232 61.94 %