กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม88,744.4734,625.0061.0 %5.05,223.35413.1392.1 %5.0
รวม 88,744 34,625 60.98 % 5,223 413 92.09 %