สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม263,795.19238,631.699.5 %4.55,016.991,065.7478.8 %5.0
รวม 263,795 238,632 9.54 % 5,017 1,066 78.76 %