กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 1,011,138.10125,457.0087.6 %5.06,692.882,750.2558.9 %5.0
รวม 1,011,138 125,457 87.59 % 6,693 2,750 58.91 %