กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 743,809.31162,000.0078.2 %5.041,989.823,431.7891.8 %5.0
รวม 743,809 162,000 78.22 % 41,990 3,432 91.83 %