กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน147,485.7311,000.0092.5 %5.05,282.76606.5588.5 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ64,985.1527,877.0057.1 %5.01,272.68932.9126.7 %5.0
รวม 212,471 38,877 81.70 % 6,555 1,539 76.52 %