กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 153,181.09102,043.0033.4 %5.06,355.201,071.9483.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 29,469.8820,600.0030.1 %5.0570.93692.73-21.3 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 216,080.73165,989.0023.2 %5.0553.05630.07-13.9 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 117,671.58120,207.00-2.2 %0.01,889.441,585.7416.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง202,919.137,325.0096.4 %5.02,481.96663.9073.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง116,531.7994,896.0018.6 %5.01,836.89609.7466.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม179,712.45303,249.00-68.7 %0.02,269.46551.0075.7 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร139,461.19128,125.008.1 %4.02,806.463,991.76-42.2 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี115,167.4972,471.0037.1 %5.01,315.88969.6326.3 %5.0
รวม 1,270,195 1,014,905 20.10 % 20,079 10,767 46.38 %