กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 473,807.69297,872.0037.1 %5.08,909.697,247.8518.7 %5.0
รวม 473,808 297,872 37.13 % 8,910 7,248 18.65 %