สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 108,693.1631,782.5770.8 %5.04,916.94309.5093.7 %5.0
รวม 108,693 31,783 70.76 % 4,917 310 93.71 %