สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,296.6641,078.5919.9 %5.05,704.862,324.2259.3 %5.0
รวม 51,297 41,079 19.92 % 5,705 2,324 59.26 %