สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 171,949.14103,938.0039.6 %5.07,236.923,835.6847.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,076.924,828.004.9 %2.0437.3736.0191.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,729.843,520.0072.3 %5.04,199.871,190.7271.6 %5.0
รวม 189,756 112,286 40.83 % 11,874 5,062 57.37 %