สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน227,935.13194,335.0014.7 %5.06,108.20748.5087.7 %5.0
รวม 227,935 194,335 14.74 % 6,108 749 87.75 %