กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน362,964.97324,008.6310.7 %5.08,118.642,819.0065.3 %5.0
รวม 362,965 324,009 10.73 % 8,119 2,819 65.28 %