กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน7,454,241.50129,000.0098.3 %5.06,489.651,828.9371.8 %5.0
รวม 7,454,242 129,000 98.27 % 6,490 1,829 71.82 %