สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)919,688.06460,812.0049.9 %5.014,872.243,338.3577.6 %5.0
รวม 919,688 460,812 49.89 % 14,872 3,338 77.55 %