สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม351,319.59198,000.0043.6 %5.06,111.321,430.2876.6 %5.0
รวม 351,320 198,000 43.64 % 6,111 1,430 76.60 %