กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 94,160.0852,400.0044.4 %5.04,791.87807.2683.2 %5.0
รวม 94,160 52,400 44.35 % 4,792 807 83.15 %