กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 154,212.66141,710.008.1 %4.05,095.16671.0086.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,544.981,706.0083.8 %5.0494.59132.5273.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,828.05126.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,119.987,167.0049.2 %5.0526.69270.0048.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,020.5711,369.00-13.5 %0.0939.22217.1376.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น17,514.625,827.3166.7 %5.0490.3498.5179.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,030.792,506.4083.3 %5.0459.97129.0172.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,450.436,600.7664.2 %5.0643.13255.8960.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,427.801,629.5282.7 %5.0294.14395.91-34.6 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,163.324,488.0055.8 %5.0582.3748.5891.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,749.6511,316.0028.2 %5.02,219.9994.5295.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,658.171,210.0086.0 %5.01,172.610.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,992.448,057.8146.3 %5.0475.2583.4082.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,316.527,890.0030.3 %5.0840.1237.4995.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,274.001,409.6090.8 %5.0964.36150.9784.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,717.232,518.0071.1 %5.01,239.53237.5080.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,037.1210,350.0045.6 %5.01,341.73474.7064.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,467.084,202.0059.9 %5.0252.8438.5184.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,968.29119,348.00-198.6 %0.01,393.3277.0094.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี34,672.1212,543.1263.8 %5.0968.02710.5426.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,062.171,099.0087.9 %5.0259.3556.8078.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,858.271.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,497.893,164.0066.7 %5.0548.3354.4490.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย18,251.643,626.6380.1 %5.0673.1791.5086.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,427.10548.0091.5 %5.079.63132.05-65.8 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด12,331.036,756.0045.2 %5.01,987.75106.8994.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,642.252,577.0077.9 %5.0391.3728.5092.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,560.0616,938.01-2.3 %0.02,945.41156.3094.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,093.782,105.0079.1 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 13,072.133,138.7176.0 %5.0393.24126.5467.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,529.114,914.6734.7 %5.0131.1645.4865.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์22,569.7716,369.0027.5 %5.02,589.58211.3091.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,157.1312,972.00-16.3 %0.0430.3489.0679.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,747.014,176.4567.2 %5.01,243.31187.8384.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,837.853,621.5166.6 %5.0441.4557.4887.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,974.9020,912.00-39.6 %0.028,744.0985.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี9,010.71538.0094.0 %5.0284.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี12,184.752,331.7280.9 %5.02,288.45137.7594.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,930.6411,633.3222.1 %5.0740.76130.0082.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,889.052,617.6079.7 %5.0869.30157.6581.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,545.451,506.3482.4 %5.0209.889.0695.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,417.8121,338.76-86.9 %0.0550.23114.0079.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา10,237.0311,360.00-11.0 %0.01,282.451.9599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,268.1210,852.44-49.3 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,875.982,230.9471.7 %5.0696.2535.2694.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,442.161,368.0083.8 %5.05,358.9999.1398.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,037.792,145.8064.5 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช20,622.0056,820.00-175.5 %0.0748.76189.0074.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,681.615,115.5023.4 %5.0180.7239.8178.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,557.726,906.0127.7 %5.01,177.942.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,069.291,959.0075.7 %5.0764.53162.9778.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,594.224,291.9950.1 %5.01,165.6144.0096.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,836.271,498.2480.9 %5.0305.04136.5255.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี8,188.462,363.0071.1 %5.09,511.6118.6799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,046.901,632.0046.4 %5.056,559.3163.7299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,317.232,000.0072.7 %5.0187.980.9099.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,094.564,408.80-42.5 %0.018,648.8193.0799.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,138.372,620.0049.0 %5.02,733.5857.0097.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,208.125,397.00-144.4 %0.017,096.7163.1599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,488.753,430.001.7 %0.519,178.5575.8799.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,889.053,040.00-5.2 %0.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,753.874,140.9538.7 %5.0347.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,760.073,394.56-23.0 %0.034,565.3249.4999.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,134.075,986.6034.5 %5.01,252.44121.1390.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,574.425,480.00-53.3 %0.023,419.011.90100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,024.399,404.50-133.7 %0.0595.7837.0493.8 %5.0
รวม 872,597 662,705 24.05 % 276,913 7,410 97.32 %