กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม252,526.9153,000.0079.0 %5.015,519.46636.1895.9 %5.0
รวม 252,527 53,000 79.01 % 15,519 636 95.90 %