สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ140,520.75162,000.00-15.3 %0.05,804.91196.8896.6 %5.0
รวม 140,521 162,000 -15.29 % 5,805 197 96.61 %