สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี167,577.25112,568.0032.8 %5.05,754.88875.7384.8 %5.0
รวม 167,577 112,568 32.83 % 5,755 876 84.78 %