สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ208,857.45308,813.00-47.9 %0.08,643.92422.8695.1 %5.0
รวม 208,857 308,813 -47.86 % 8,644 423 95.11 %