สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน272,300.31426,438.78-56.6 %0.08,822.14955.5289.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร18,671.2216,546.0011.4 %5.01,016.94186.0781.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 146,409.5536,011.0022.4 %5.01,055.19451.9957.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 213,481.4514,700.00-9.0 %0.0855.91339.7960.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์122,630.6019,232.0084.3 %5.0315.89162.6648.5 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,904.2411,547.0060.1 %5.0321.36117,403.85-36,433.4 %0.0
รวม 502,397 524,475 -4.39 % 12,387 119,500 -864.69 %