สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา206,246.34183,097.0011.2 %5.03,463.041,574.9354.5 %5.0
รวม 206,246 183,097 11.22 % 3,463 1,575 54.52 %