สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม332,777.09367,872.00-10.5 %0.010,044.673,880.0261.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)237,492.2395,001.0060.0 %5.06,464.649,263.29-43.3 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)278,096.16365,000.00-31.2 %0.09,000.364,836.4346.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)147,444.5638,269.0074.0 %5.05,670.46820.7285.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)113,695.4638,351.0066.3 %5.05,435.962,065.5562.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)131,987.4834,989.0073.5 %5.05,783.025,465.815.5 %2.5
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)113,998.1513,835.0087.9 %5.05,435.96507.9590.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)143,629.6945,220.5168.5 %5.06,272.781,829.7570.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)107,564.4119,890.0081.5 %5.04,741.84143.4597.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)271,809.72261,995.813.6 %1.56,470.524,954.4523.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)121,620.2849,979.0058.9 %5.05,285.881,442.5372.7 %5.0
รวม 2,000,115 1,330,402 33.48 % 70,606 35,210 50.13 %