กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,622,686.803,022,985.0016.6 %5.070,802.0658,457.6017.4 %5.0
รวม 3,622,687 3,022,985 16.55 % 70,802 58,458 17.44 %