สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,124,584.80536,268.0052.3 %5.08,737.722,996.3165.7 %5.0
รวม 1,124,585 536,268 52.31 % 8,738 2,996 65.71 %