กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 583,285.63311,835.0046.5 %5.013,615.326,879.8649.5 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,851.0348,507.00-347.0 %0.02,956.43772.7673.9 %5.0
รวม 594,137 360,342 39.35 % 16,572 7,653 53.82 %