สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ241,382.03240,768.890.3 %0.510,876.365,862.0846.1 %5.0
รวม 241,382 240,769 0.25 % 10,876 5,862 46.10 %