กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 293,735.97247,983.5515.6 %5.07,499.561,521.5579.7 %5.0
รวม 293,736 247,984 15.58 % 7,500 1,522 79.71 %