กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 245,932.69185,000.0024.8 %5.08,018.59595.0892.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ56,402.5845,000.0020.2 %5.0402.75820.52-103.7 %0.0
รวม 302,335 230,000 23.93 % 8,421 1,416 83.19 %