สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา244,796.70220,000.0010.1 %5.09,278.643,753.9259.5 %5.0
รวม 244,797 220,000 10.13 % 9,279 3,754 59.54 %