กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 158,226.30140,635.0011.1 %5.07,118.111,984.1372.1 %5.0
รวม 158,226 140,635 11.12 % 7,118 1,984 72.13 %