กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 107,710.9210,400.0090.3 %5.05,839.30442.4892.4 %5.0
รวม 107,711 10,400 90.34 % 5,839 442 92.42 %