สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 118,826.52123,650.00-4.1 %0.05,795.53542.8690.6 %5.0
รวม 118,827 123,650 -4.06 % 5,796 543 90.63 %