กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์154,665.53110,077.4028.8 %5.06,652.24902.6186.4 %5.0
สำนักกษาปณ์54,116.8945,397.0016.1 %5.014,132.46934.8693.4 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,092.839,656.0013.0 %5.03,184.64249.9992.2 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,074.807,598.0016.3 %5.02,547.311,124.2355.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,997.1111,000.0015.4 %5.06,241.08329.0394.7 %5.0
รวม 241,947 183,728 24.06 % 32,758 3,541 89.19 %