สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ368,687.50246,888.0033.0 %5.07,171.265,138.8828.3 %5.0
รวม 368,688 246,888 33.04 % 7,171 5,139 28.34 %