สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ213,171.41119,001.0044.2 %5.05,861.19457.6292.2 %5.0
รวม 213,171 119,001 44.18 % 5,861 458 92.19 %