ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน98,385.8328,000.0071.5 %5.04,798.12111.6597.7 %5.0
รวม 98,386 28,000 71.54 % 4,798 112 97.67 %