กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง223,564.59399,000.00-78.5 %0.09,253.62992.0289.3 %5.0
รวม 223,565 399,000 -78.47 % 9,254 992 89.28 %