สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ306,050.22254,000.0017.0 %5.08,681.442,011.3076.8 %5.0
รวม 306,050 254,000 17.01 % 8,681 2,011 76.83 %