สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ137,884.81105,797.8823.3 %5.05,426.581,044.5280.8 %5.0
รวม 137,885 105,798 23.27 % 5,427 1,045 80.75 %