กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต938,834.00413,000.0056.0 %5.08,343.766,554.6421.4 %5.0
รวม 938,834 413,000 56.01 % 8,344 6,555 21.44 %