สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ339,670.34645,000.00-89.9 %0.012,505.361,571.2087.4 %5.0
รวม 339,670 645,000 -89.89 % 12,505 1,571 87.44 %